Zilcap TM คืออะไร

      

ปัจจุบันการผลิตวิตามินหรืออาหารเสริมสุขภาพชนิดต่างๆ มีรูปแบบการผลิตที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเม็ดกลม (Tablet) เม็ดเรียว (Caplet) แบบเป็นผง (Powder) แบบแคปซูลเปลือกแข็ง (Hard capsule) และแคปซูลเปลือกนิ่ม (Soft gelatin capsule) ซึ่งรูปแบบการผลิตแต่ละอย่าง ที่กล่าวมาข้างต้น ก็พบว่ามีข้อเสียต่างๆมากมายแตกต่างกันไป เช่น การผลิตในรูปแบบเม็ดต่างๆ ต้องมีสารช่วยอื่นๆ เช่น ผงแป้ง เพื่อให้สามารถตอกออกมาเป็นเม็ดได้ การผลิตแบบแคปซูลเปลือกนิ่ม ทำให้มีการเสื่อมสลายง่ายของสารสำคัญ โดยเฉพาะเวลาที่เก็บรักษาไม่ดี อุณหภูมิร้อนเกินไป เป็นต้น

แต่การผลิตวิตามินและอาหารเสริม ที่อยู่ในรูปแบบ Zilcap TM นั้น สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้นได้ อาหารเสริมที่ควรผลิตในรูปแบบ Zilcap TM เพราะจะทำให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดี และ เก็บรักษาสินค้าง่าย ขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยาก และ ผลิตในปริมาณต่อครั้งไม่มากได้

ตัวอย่างอาหารเสริมที่ควรผลิตแบบ Zilcap TM

Omega 3 Oil with EPA / DHA From fish, squid, Krill and plant derived)

Krill Oil

Vitamin D

Vitamin E

Vitamin K

Lutein

Lycopene

CLA - Conjugated Linoleic Acid

DHA Algae Oil

Salmon Oil

Phosphatidyl Serine

Chia Seed Oil

Evening Primrose Oil

Glycerine

Medium Chain Triglycerides

Bees Wax

Flax Seed Oil

Saw Palmetto Oil

Peppermint Oil

Sesame Seed Oil

Lecithin

Plant Sterols

Coconut Oil and Fractions

Tocotrienols

Olive Oil

Wheat Cerasomes เป็นต้น

Zilcap TM คืออะไร ทำไมต้องผลิตอาหารเสริมแบบ Zilcap TM ด้วย

Zilcap TM คือ การผลิตอาหารเสริมชนิดแคปซูลด้วยการบรรจุวัตถุดิบเช่น น้ำมัน ผง ครีม แกรนูล และ เจล เป็นต้น ลงในเปลือกแคปซูล 2 ชิ้น (Body & Cap) และทำการปิดผนึกรอยต่อเปลือกแคปซูลสองชิ้นด้วย Zealing Gelatin จึงช่วยลดการ Oxidation ของตัวผลิตภัณฑ์ภายในแคปซูล ซึ่ง Zilcap TM มีความแตกต่างจากผลิตในรูปแบบแคปซูลนิ่ม (Soft Gelatin capsule) ตรงที่อากาศและความชื้น ไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ ทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความคงตัว ไม่เสื่อมสลายไปเรื่อยๆ เมื่อระยะเวลานานขึ้น และเมื่อถูกเก็บอยู่ในสภาวะที่อุณหภูมิที่สูงขึ้น หรือ ร้อนขึ้น เปลือกแคปซูลของ Zilcap TM ก็ยังมีความคงทน ไม่มีการเปลี่ยนรูปร่างหรืออ่อนตัว เหมือนอาหารเสริมที่ผลิตในรูปแบบแคปซูลนิ่ม (Soft Gelatin capsule) ที่เมื่ออยู่ในสภาวะอุณภูมิสูงผลิตภัณฑ์จะเสียรูปทรงได้ง่าย ซึ่งทำให้สารสำคัญของอาหารเสริมเสื่อมสลายได้ ไม่เหมือนกับแบบ Zilcap TM ที่จะไม่เป็นและสารสำคัญของอาหารเสริมก็ไม่เสื่อมสลายด้วย

ประโยชน์ของ Zilcap TM ในมุมมองของการตลาด

บริษัทที่ทำการตลาดอาหารเสริมมุ่งเน้นความต่างในด้านความแตกต่างของรูปลักษณ์สินค้า (Product Differentiation) เพื่อเพิ่มยอดขาย โดยเน้นที่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม การทำสีของ เม็ด แคปซูล ให้มีความแตกต่างกับสินค้าในตลาด นำเสนอรูปแบบตัวอาหารเสริม(Dosage Form) ใหม่ๆ นอกเหนือจากรูปแบบเม็ด (Tablet) หรือแคปซูลเปลือกนิ่ม (Soft gelatin capsule) ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราในรูปแบบ Zilcap TM สามารถให้ความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ทั้งในด้านของ Dosage Form , การตั้งสูตรตำรับ (Formulation) ตามความต้องการของเจ้าของแบรนด์ รวมถึงรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง อย่างที่ผลิตภัณฑ์อื่นๆไม่สามารถเทียบเคียง หรือลอกเลียนแบบได้ ซึ่งจุดแข็งนี้เองที่ช่วยทำให้บริษัทอาหารเสริมสามารถมีตัวผลิตภัณฑ์ (Product) ที่มีความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ และหลีกเลี่ยงสงครามด้านราคา (Price War) ได้อีกด้วย

 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในรูปแบบ Zilcap TM ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าโดดเด่น มีดังต่อไปนี้
 1. Zilcap TM ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร
 2. Zilcap TM เลือกใช้วัตถุดิบได้หลากหลาย ได้ทั้ง Gelatin Capsule และ HPMC Capsule (แคปซูลจากพืช)

3. Zilcap TM ดึงดูดสายตาของผู้บริโภค เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า
4. Zilcap TM มีปริมาณสารช่วยในการผลิตน้อย เช่น สารจำพวกแป้ง สารแต่งสี สารกันบูด ทำให้วัตถุเจือปนในผลิตภัณฑ์น้อยกว่าแบบแคปซูลนิ่ม (Soft Gelatin capsule)
5. Zilcap TM ช่วยเพิ่มการดูดซึมได้ดีกว่าแบบ เม็ดผง แบบเม็ด และแบบแคปซูลเปลือกแข็ง

6. Zilcap TM ช่วยให้มีกำไรเพิ่มขึ้นเพราะผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้น ด้วยความที่ตัวผลิตภัณฑ์มีความโดเด่น

7. Zilcap TM มีขนาดแคปซูลเล็กกว่าแคปซูลแบบเปลือกแข็งทั่วๆไป ทำให้กลืนได้ง่าย ไม่รู้สึกติดคอ เวลารับประทาน

8. Zilcap TM เก็บรักษากลิ่นและรสของอาหารเสริมได้ดี เหมาะสำหรับอาหารเสริมที่มีกลิ่นแรงๆ เช่น น้ำมันปลา ที่ยังคงมีกลิ่นคาว เป็นต้น

9. Zilcap TM มีการปิดผนึกแคปซูลอย่างดี ไม่มีรอยต่อเหมือนแคปซูลเปลือกแข็งๆทั่วไป และไม่สามารถถอดแยกแคปซูลได้ จึงป้องกันการรั่วซึมของสารอาหาร และ รักษาคุณภาพภายในของผลิตภัณฑ์ ทำให้ป้องกันการเสื่อมสลายของอาหารเสริมที่บรรจุอยู่ภายในแคปซูลได้เป็นอย่างดี
10. Zilcap TM มีลักษณะผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและมีลักษณะเฉพาะ เช่น สามารถบรรจุทั้งของเหลวและของแข็ง (Pellet) ในแคปซูลเดียวได้ ทำให้ภายใน 1 แคปซูล สามารถมีสารอาหารที่ออกฤทธิ์ได้ทันที และ อีกส่วนค่อยๆออกฤทธิ์ กลายเป็นจุดเด่นของรูปแบบ Zilcap TM ที่รูปแบบอื่นๆไม่สามารถทำได้เหมือน ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างมากมาย

11. Zilcap TM สามารถผลิตเป็นจำนวนน้อยๆได้ในระดับ Lab scale 2,000 แคปซูลขึ้นไป กรณีลูกค้าต้องการทำตัวอย่างเพื่อเปิดตลาด และที่สำคัญ ไม่ว่า จะผลิตจำนวนมากหรือผลิตจำนวนน้อย คุณภาพและมาตรฐานจะเท่ากันทุกครั้งที่มีการผลิต เพราะการผลิตในรูปแบบ Zilcap TM จะควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า

 

Zilcap TM เปรียบเทียบแคปซูลเปลือกนิ่ม (Soft gelatin capsule) 

เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย

Zilcap TM

Soft gelatin capsule

1.ส่วนประกอบและวัตถุเจือปน

เจลาติน และ น้ำ เท่านั้น

เจลาติน , น้ำ และ กลีเซอรีน

2.ความต้านทานอุณหภูมิสูง

สามารถทนอุณหภูมิขณะบรรจุได้สูงถึง 75 องศาเซลเซียส

ทนอุณหภูมิขณะบรรจุได้เพียง 35 องศาเซลเซียส

3.ความคงตัวในสภาวะอุณหภูมิสูง

มีความคงตัวสูง แคปซูลไม่เหนียวติดกัน ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง         

มีความคงตัวต่ำ แคปซูลเกิดลักษณะคล้ายกาว และ เหนียวติดกัน ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

4.การเก็บกลิ่นของผลิตภัณฑ์

เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นแรง เช่น น้ำมันปลา  เป็นต้น เนื่องจากแคปซูลแข็ง มีลักษณะรูปร่างแข็งเกร็ง ไม่ยืดหยุ่น ไม่มีรอยต่อให้แยกออกจากกันได้ จึงไม่มีช่องในผิวแคปซูล กลิ่นจึงไม่สามารถเล็ดลอดออกมาได้

แคปซูลนิ่มมีกลีเซอรีนเป็นส่วนประกอบ ลักษณะของแคปซูลนิ่มคือมีช่องในผิวแคปซูลนิ่ม ทำให้กลิ่นกระจายผ่านผิวของแคปซูลนิ่มออกมาได้

5.รูปร่างแคปซูล

แคปซูลแข็งมีขนาดรูปร่างที่คงที่ ช่วยให้ง่ายต่อการบรรจุ

แคปซูลนิ่มมีขนาดรูปร่างที่ค่อนข้างไม่คงที่ ทำให้ยากต่อการบรรจุ

6.ความหลากหลายของสูตรผลิตภัณฑ์

สามารถใส่ผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิดในแคปซูลเดียว เช่น ใส่สารสกัดต่างๆในรูปเม็ดเล็กๆ (pellet) ก่อน แล้วจึงใส่สารอื่นๆตาม เช่น น้ำมัน เจล ครีม เป็นต้น

ไม่สามารถใส่ผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด เพราะต้องบรรจุและปิดผนึกให้เสร็จภายในขั้นตอนเดียว

7.ความหลายหลายของตัวแคปซูล

ทำจาก เจลาติน  ทำจาก พืช

ทำจากเจลาตินได้อย่างเดียว

8.ความสะดวกในการผลิต

สามารถผลิต Batch เล็กๆได้ ในระดับ Lab Scale 2,000 แคปซูล

ไม่สามารถผลิต Batch เล็กๆได้  เนื่องจากไม่คุ้มทุนด้านการผลิต

 

ข้อดีของการผลิตอาหารเสริมในรูปแบบ Zilcap TM 

  1. ปริมาณสารออกฤทธิ์ที่สำคัญขนาดเพียงเล็กน้อยก็บรรจุได้ เนื่องจากการกระจายของสารสำคัญในของเหลวจะมีความสม่ำเสมอกว่าในของแข็ง จึงทำให้สาระสำคัญกระจายในตัวได้สม่ำเสมอใน Zilcap TM ได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์รูปแบบเม็ดหรือแคปซูลแบบทั่วไป
  2. อาหารเสริมที่มีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติจุดหลอมเหลวต่ำหรือเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง ก็สามารถนำมาผลิตได้ โดยที่คุณสมบัติการออกฤทธิ์ยังเท่าเดิม ไม่เสื่อมสลายไประหว่างขั้นตอนการผลิต
  3. ป้องกันสารสำคัญสลายตัวได้ง่ายด้วยออกซิเจนหรือความชื้น เนื่องจากเปลือกของแคปซูลแบบ Zilcap TM สามารถป้องกันออกซิเจนหรือความชื้นที่จะมาทำปฎิกิริยากับสารสำคัญได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์รูปแบบเม็ดหรือแบบเปลือกแคปซูลทั่วๆไป
  4. อาหารเสริมที่มีความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ต่ำหรือมีค่าชีวประสิทธิผล(Bioavailability) ต่ำ อาหารเสริมบางชนิดจะมีความสามารถในการที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อย อาจจะเป็นจากสาเหตุขนาดโมเลกุลใหญ่ ขนาดโมเลกุลมีความซับซ้อน ถูกทำลายด้วยกรดในระบบทางเดินอาหารได้ง่าย เสื่อมสลายได้ง่าย เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ซึ่งการผลิตอาหารเสริมในรูปแบบ Zilcap จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ของอาหารเสริมได้
  5. สารสำคัญของอาหารเสริมบางชนิด เมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว จะถูกกรดในกระเพาะอาหารทำลาย ก่อนที่จะเหลือไปถึงยังบริเวณลำไส้เล็กซึ่งเป็น บริเวณที่อาหารเสริมส่วนใหญ่มีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งการบรรจุสารสำคัญของอาหารเสริมใน Zilcap TM ที่เคลือบฟิล์ม (enteric coat) จะช่วยให้อาหารเสริมที่อยู่ในแคปซูล ไม่ถูกกรดในกระเพาะอาหารทำลายไปเสียก่อน ทำให้ผ่านไปถึงลำไส้เล็กและมีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น

 หมายเหตุ

                 - Enteric coat คือ รูปแบบอาหารเสริมในรูปแบบเม็ด อาจจะเม็ดกลมหรือเม็ดเรียวที่เคลือบฟิล์มไว้ ซึ่งอาจจะเป็นน้ำตาล เพื่อป้องกันไม่ให้สารสำคัญของวิตามินหรืออาหารเสริมถูกกรดในกระเพาะอาหารทำลาย ก่อนที่จะถึงบริเวณลำไส้ ซึ่งเป็นบริเวณที่อาหารเสริมควรแตกตัวและดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย

6.  ตัวอาหารเสริมที่อยู่ในแคปซูลมีการกระจายของตัวของปริมาณสารสำคัญอย่างสม่ำเสมอ ไม่อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาหารเสริมในรูปแบบเม็ด ทำให้อาหารเสริมในรูปแบบนี้มีการแตกตัวและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างสม่ำเสมอ

7.  ตั้งตำรับง่าย เนื่องจากเป็นการใช้สารสำคัญหรือตัวอาหารเสริมที่ออกฤทธิ์จริงๆเข้าไปในแคปซูลเลย ไม่ต้องมีการใช้สารช่วยอื่นๆ ในการผลิตออกมา เช่น ถ้าผลิตเป็นแบบเม็ด จะต้องใช้แป้ง เพื่อช่วยให้ตอกออกมาเป็นเม็ดได้ เป็นต้น และยังเป็นการลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการไม่เข้ากันของสารในตำรับ

8.  รูปแบบแคปซูลเหมาะกับผู้ที่รับประทานอาหารเสริมแบบเม็ดหรือแคปซูลทั่วๆไปยาก เนื่องจากมีขนาดใหญ่ แต่การผลิตในรูปแบบ Zilcap ขนาดของแคปซูลไม่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับแคปซูลอาหารเสริมโดยทั่วไป กลืนง่าย และเปลือกของแคปซูลอาหารเสริมช่วยป้องกันกลิ่นหรือรสของตัวอาหารเสริมได้ 

9.  สามารถตั้งสูตรอาหารเสริม เพื่อให้มีการปลดปล่อยตัวอาหารเสริมตามต้องการได้ เช่น

       - การทำให้อาหารเสริมปลดปล่อยสารสำคัญได้ทันที ในสูตรที่ต้องการให้มีการออกฤทธิ์ทันที  

       - การทำในรูปแบบเคลือบฟิล์ม (Enteric coat) เพื่อป้องกันให้ให้ถูกทำลายที่กระเพาะอาหาร ให้ไปแตกตัวและดูดซึมที่ลำไส้เล็ก

       - การทำในรูปแบบการค่อยๆปลดปล่อยสาระสำคัญ (Sustained release) เป็นการตั้งสูตรเพื่อให้อาหารเสริมที่ผลิต ค่อยๆมีการปลดปล่อยสารสำคัญออกมา ทำให้อาหารเสริมอยู่ในร่างกายได้นาน ออกฤทธิ์ได้มากขึ้น และที่สำคัญไม่จำเป็นต้องทานบ่อยๆครั้ง อาจทานแค่วันละ 1-2 ครั้ง ก็มีปริมารอาหารเสริมอยู่ในร่างกายได้อย่างเพียงพอ ไม่ถูกขับออกจากร่างกายเร็วเกินไป

10.  ขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยาก สามารถผลิตตัวสินค้าได้รวดเร็ว ใช้เวลาน้อย

       - เนื่องจากมีส่วนประกอบในตำรับน้อยจึงทำให้ลดกระบวนการที่ยุ่งยากและหลากหลายขั้นตอนในการผลิต

     - เนื่องจากสารที่บรรจุใน Zilcap TM เป็นของเหลวจึงไม่มีฝุ่นผงเกิดขึ้นซึ่งลดการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์อื่น

     - อาหารเสริมที่ได้แต่ละรุ่นการผลิตไม่แตกต่างกัน ได้คุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะมีการผลิตซ้ำกี่รอบก็ตาม

     - สะดวกในการขนถ่ายและบรรจุในหีบห่อเนื่องจากเปลือกแคปซูลไม่เกาะติดกันเหมือนแคปซูลนิ่ม (soft gel)

     - วัตถุดิบที่ใช้เป็นเปลือกแคปซูลมีจำหน่ายไม่ต้องผลิตเองซึ่งเป็นการลดขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้การทำงาน

 

 

ประโยชน์ของ Zilcap TM ในอุตสาหกรรมยา

การตั้งตำรับยาที่เหมาะกับ Zilcap TM คือสารสำคัญ (Active ingredient) ที่

  1. มีขนาดการใช้ (Dose)ต่ำ

                  เนื่องจากการกระจายของสารสำคัญในของเหลวจะมีความสม่ำเสมอกว่าในของแข็ง

       จึงทำให้สาระสำคัญกระจายในตัวได้สม่ำเสมอใน Zilcap TM ได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์รูปแบบเม็ด

  1. สารสำคัญมีจุดหลอมเหลวต่ำหรือเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง
  2. สารสำคัญสลายตัวได้ง่ายด้วยออกซิเจนหรือความชื้น

                  เนื่องจากเปลือกของ Zilcap TM สามารถป้องกันออกซิเจนหรือความชื้นที่จะมาทำปฎิกิริยา

     กับสารสำคัญได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์รูปแบบเม็ด

  1. สารสำคัญที่มีชีวประสิทธิผล (bioavailability) ต่ำ

                  ส่วนใหญ่เกิดจากสารสำคัญมีค่าการละลายในน้ำต่ำ แต่จะละลายในสารที่เป็น oil ได้ดีกว่า 

  1. สารสำคัญมีปัญหา Hepatic first pass metabolism

                  แก้ปัญหาการเกิด Hepatic first pass metabolism ได้โดยการบรรจุสารสำคัญใน Zilcap TM

         ที่เคลือบ enteric coat

                 หมายเหตุ

                 - Enteric coat  คือรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำให้แตกตัวในลำไส้

                 - “Hepatic first pass metabolism” หรือ “presystemic metabolism” คือการที่สารสำคัญ

                   ถูกทำลายไปก่อนที่จะเข้าสู่ systemic circulation ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของการออกฤทธิ์

                   ของสารสำคัญลดลง    

ข้อดีของ Zilcap TM ในอุตสาหกรรมยา

1.ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการกระจายของปริมาณสารสำคัญอยู่อย่างสม่ำเสมอ

2.ตั้งตำรับง่ายเนื่องจากใช้สารช่วยในตำรับน้อยซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการไม่เข้ากันของสารในตำรับและผลิตภัณฑ์ที่ได้มีขนาดที่ไม่ใหญ่ทำให้รับประทานง่ายเหมาะกับบุคคลที่ทานยายาก

3.รูปแบบผลิตภัณฑ์เหมาะกับผู้ที่รับประทานง่ายเนื่องจากมีขนาดไม่ใหญ่มากและเปลือกของเม็ดยาช่วยป้องกันความขมของสารสำคัญได้

4.สามารถตั้งตำรับให้ปลดปล่อยสารสำคัญตามต้องการได้ เช่น

       - การทำให้ปลดปล่อยสารสำคัญทันที ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้ออกฤทธิ์ทันที  

       - Enteric coat (ออกแบบให้มีการปลดปล่อยสารสำคัญที่ลำไส้) 

       - Sustained release (ออกแบบให้มีการปลดปล่อยสารสำคัญที่ได้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งทำให้ไม่ต้องการการรับประทานวันละหลายครั้งเพื่อให้ได้ประมาณยาที่ต้องการ)

5.ทำการผลิตได้สะดวก

       - เนื่องจากมีส่วนประกอบในตำรับน้อยจึงทำให้ลดกระบวนการที่ยุ่งยากและหลากหลายขั้นตอนในการผลิต

       - เนื่องจากสารที่บรรจุใน Zilcap TM เป็นของเหลวจึงไม่มีฝุ่นผงเกิดขึ้นซึ่งลดการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์อื่น

       - ผลิตภัณฑ์ที่ได้แต่ละรุ่นการผลิตไม่แตกต่างกัน

       - สะดวกในการขนถ่ายและบรรจุในหีบห่อเนื่องจากเปลือกแคปซูลไม่เกาะติดกันเหมือนแคปซูลนิ่ม (soft gel)

       - วัตถุดิบที่ใช้เป็นเปลือกแคปซูลมีจำหน่ายไม่ต้องผลิตเองซึ่งเป็นการลดขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้การทำงาน

คุณอยู่ที่: Home