ในวงการอาหารเสริม มีการผลิตออกมามากมาย เนื่องจากในปัจจุบันมีบริษัทรับผลิตเกิดขึ้นมากมาย แต่เนื่องจากการผลิตทำได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก วิตามินและอาหารเสริมตัวไหน ขายดีเป็นที่ต้องการของตลาด ก็ไปซื้อมาแล้วก็ไปจ้างผู้ผลิตให้ผลิตสูตรอาหารเสริมดังกล่าวให้ แล้วนำออกมาขาย ซึ่งหลายๆครั้ง เจ้าของแบรนด์ที่ไปจ้างผลิตนั้น ลืมมองไปว่า การผลิตเพื่อได้มาขาย เพียงจะนำส่วนประกอบของวิตามิน หรือ อาหารเสริม ที่มีเหมือนแบรนด์ดังๆ แล้วผลิตออกมาขาย แล้วจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เหมือนยี่ห้อต้นฉบับ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การสร้างสูตรอาหารเสริมให้มีส่วนประกอบให้เหมือนยี่ห้อต้นฉบับนั้น ไม่เพียงพอที่จะทำให้อาหารเสริมยี่ห้อของเรา มีสรรพคุณและการออกฤทธิ์ หรือ กินแล้วได้ผล เหมือนต้นฉบับ ด้วยเหตุผลต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. คุณภาพของของวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิต เพราะแต่ละบริษัทที่รับผลิตนั้น มีหลายเกรด หลายระดับ ตั้งแต่ ใช้วัตถุดิบเกรดถูกๆ บริษัทไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน หรือได้รับรองแค่มาตรฐานระดับเบื้องต้น ทำให้คุณภาพของวิตามินและอาหารเสริมที่ผลิตออกมานั้น ไม่ได้คุณภาพ กินแล้วไม่เห็นผล ซึ่งแตกต่างจากบริษัทที่ได้มาตรฐาน ซึงบริษัทเอไนน์ไบโอ ของเราเป็นบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 22000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดในมาตรฐานโรงงานการผลิตสินค้าสุขภาพ นั่นจึงทำให้ วิตามินและอาหารเสริมที่ผลิตจากบริษัทเอไนน์ไบโอของเรา ไม่ว่าจะเป็นสูตรวิตามินหรืออาหารเสริมชนิดใดๆ ล้วนได้คุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของเจ้าของแบรนด์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

2. เครื่องมือในการผลิตและทดสอบคุณภาพของสินค้า นอกเหนือจากวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตเป็นวิตามินหรืออหารเสริมที่จะต้องได้คุณภาพ ปราศจากสารปนเปื้อนแล้ว เครื่องมือในการผลิตและเครื่องมือในการทดสอบคุณภาพมาตรฐาน หลังจากการผลิตเสร็จแล้วก็ล้วนมีความสำคัญ ไม่แพ้กัน

เพราะจะเป็นอย่างไร ถ้าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้า ที่พยายามใช้เงินลงทุนไปมากมาย เพื่อจะทำการจ้างบริษัทที่รับผลิตวิตามินและอาหารเสริมให้คุณ ผลิตสินค้าออกมาให้คุณได้รูปลักษณ์ภายนอก ที่ดูแล้ว เม็ด แคปซูล ดูสวยงามดี แต่ แท้จริงแล้ว พอกินเข้าไป แคปซูลของอาหารเสริมเหล่านั้น ไม่แตกตัวหรือละลายเลย ยังคงเป็นแคปซูลอยู่ในลำไส้ หรือ พอผลิตเสร็จ ออกจากโรงงานไม่ถึงเดือน ยังขายให้กับลูกค้าไม่หมดเลย แต่ สารอาหารที่เป็นวิตามินหรืออาหารเสริม ในแบรนด์สินค้าของคุณไม่เหลืออะไรเลย มีแค่แป้งที่เหลืออยู่ ลูกค้ากินเข้าไป ก็ไม่ได้ผล คุณก็จะเสียลูกค้า

และที่สำคัญเสียชื่อเสียงของแบรนด์สินค้าด้วย ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับบริษัทที่รับผลิต แต่ไม่มีเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน หรือ ไม่มีเครื่องมือทดสอบคุณภาพของสินค้าเหล่านี้อยู่เลย แต่บริษัทเอไนน์ไบโอ ของเรา นอกจากจะมีเครื่องมือการผลิตที่ได้มาตรฐานแล้ว ยังมีเครื่องมือที่ใช้ทดสอบและควบคุมคุณภาพของวิตามินและอาหารเสริมที่ผลิตเสร็จแล้ว เครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ เครื่องมือการทดสอบการคงตัวของวิตามินและอาหารเสริม เครื่องมือตัวนี้ จะทำให้เจ้าของแบรนด์มั่นใจว่า หลังจากที่ได้วิตามินและอาหารเสริมไปจำหน่ายให้กับลูกค้าแล้ว สารอาหารที่อยู่ในเม็ดหรือแคปซูลนั้น จะยังคงออกฤทธิ์ได้จริง จนถึงหมดวันหมดอายุตามที่ระบุไว้ข้างกล่อง ไม่เสื่อมสลายไปก่อน

สรุป นอกจากบริษัทเอไนน์ไบโอ จะได้มาตรฐานตามการรับรองให้เป็นบริษัทที่รับผลิตวิตามินและอาหารเสริม ในระดับสากลถูกต้องตามกฏหมายแล้ว บริษัทเอไนน์ไบโอ ยังเป็นบริษัทที่มีเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของสินค้า หลังจากที่ผลิตเสร็จแล้ว เจ้าของแบรนด์ จึงมั่นใจได้ว่า สินค้าที่ผลิตจากบริษัทของเรามีวิตามินหรืออาหารเสริมอยู่จริงๆ ออกฤทธิ์ได้จริง ตลอดอายุของสินค้าชนิดนั้นๆ

 

เครื่องมือการทดสอบการคงตัว Stability Chamber

การผลิตวิตามินหรืออาหารเสริม ก็ไม่แตกต่างจากการผลิตยา จะต้องมีการควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ขบวนการผลิต จนถึง หลังจากผลิตสินค้าเสร็จแล้ว และเนื่องจาก ปัจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก ทำให้เกิดมีบริษัทที่รับจ้างผลิตวิตามินและอาหารเสริมเกิดขึ้นมากมาย ทั้งได้มาตรฐาน และ ไม่ได้มาตรฐาน และที่ได้มาตรฐาน ก็มีทั้งมาตรฐานขั้นต่ำ มาตรฐานขั้นสูง ซึ่งบริษัทเอไนน์ไบโอ ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้มาตรฐานในขั้นสูงของประเทศไทย

ซึ่งต่อไปในอนาคต ถึงแม้กระบวนการผลิตจะง่ายขึ้น สะดวกขึ้น แต่ขั้นตอนการนำสินค้าในหมวดสุขภาพ วิตามินหรืออาหารเสริม มาจำหน่าย จะมีความเข้มงวดมากขึ้น ในขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อให้ได้เลขทะเบียนอย่างถูกต้อง จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ มาตรฐานการทดสอบความคงตัว (Stability) ของวิตามินและอาหารเสริม ที่อยู่ในยี่ห้อต่างๆ ที่จะนำมาขอขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฏหมาย ซึ่งจะต้องมีการส่งใบรับรองการทดสอบความคงตัวของวิตามินและอาหารเสริมมาด้วยทุกครั้ง

ซึ่งบริษัทเอไนน์ไบโอของเราได้ตระหนักและเข้าใจถึงจุดนี้เป็นอย่างดี จึงได้มีเครื่องมือทดสอบความคงตัวไว้ให้บริการแบบ One Stop Service กับเจ้าของแบรนด์ทุกๆท่าน และเลือกใช้เครื่องมือ การทดสอบความคงตัว ที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานสากลที่ผ่าน GMP สากล และเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับจาก WHO (องค์การอนามัยโลก) เป็นเครื่องมือ Stability Chamber OSC-S 16 จากบริษัท OSWORLD ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการจำหน่ายเครื่องมือในการผลิตวิตามิน อาหารเสริม และยา ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก

เครื่องมือการทดสอบการคงตัวชนิดนี้ สามารถทดสอบการคงตัวของวิตามินและอาหารเสริมที่ผลิตได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเม็ด รูปแบบแคปซูล รูปแบบน้ำ รูปแบบผง รวมทั้ง วิตามินและอาหารเสริม ที่อยู่ในรูปแบบน้ำมัน หรือ  แคปซูลนิ่มๆ

โดยจะมีการทดสอบวิตามินและอาหารเสริมที่ผลิตเสร็จในรูปแบบต่างๆ ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ ความชื้นต่างๆ เพราะว่า ในประเทศเรา เป็นประเทศที่มีอากาศร้อน ฉะนั้น วิตามินและอาหารเสริมที่ผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน การเก็บรักษาที่ไม่ดีพอ เวลาเจออากาศร้อนแบบบ้านเรา จะทำให้สารอาหารที่อยู่ในวิตามินหรืออาหารเสริมยี่ห้อนั้นๆ เสื่อมสลายไปได้อย่างรวดเร็ว หลังจากที่ผลิตเสร็จแล้ว

ฉะนั้น วิตามินและอาหารเสริมทุกชนิดที่ผลิตเสร็จ โดยบริษัทเอไนน์ไบโอของเรา จะต้องถูกนำมาทดสอบในสถาณการณ์จำลองในเครื่องมือที่เตรียมไว้ ในอุณหภูมิต่างๆ ร้อน ชื้น เย็น โดยที่เครื่องมือรุ่นนี้ สามารถทดสอบความคงตัวของวิตามินและอาหารเสริมที่ผลิตได้ จนถึงอุณหภูมิ 60 องศาเซลเชียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของบ้านเรา และที่ความชื้นถึง 95 % ซึ่งเป็นความชื้นที่สูงกว่าฤดูฝนในบ้านเรา ที่อาจเก็บวิตามินหรืออาหารเสริมไว้ใกล้บริเวณที่ร้อนและชื้น ซึ่งนั่นหมายความว่า วิตามินหรืออาหารเสริมที่ผลิตเสร็จจากบริษัทเอไนน์ไบโอ ต่อให้เผลอเก็บไว้ในที่ร้อนๆ หรือ ชื้นๆ สารอาหารที่อยู่ข้างในเม็ดหรือแคปซูล ก็แทบไม่เสื่อมสลายไปอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นการยืนยันว่า สินค้าที่ผลิตได้นั้น มีคุณภาพและมาตรฐานจริงๆ ไม่เสื่อมสลายไปก่อนวันหมดอายุที่ระบุไว้ข้างขวดหรือกล่อง

ซึ่งจากการที่บริษัทเอไนน์ไบโอของเรา ได้ตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่ผลิตให้กับลูกค้า เป็นสำคัญ จึงได้ลงทุนกับเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และ ยังทำให้ลูกค้าที่ผลิตสินค้ากับทางบริษัท มีความสะดวกสบาย และ มั่นใจในคุณภาพในการผลิต ว่า สินค้าทุกตัว จะต้องผ่านการทดสอบจริงๆ ก่อนให้เจ้าของแบรนด์นำไปจำหน่ายให้กับลูกค้า

สรุป จากข้อกำหนดและมาตรฐานที่เข้มงวดขึ้น ในการขอขึ้นทะเบียนตำรับ สำหรับวิตามินและอาหารเสริม ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารละยา ประเทศไทย ที่จะต้องให้เจ้าของแบรนด์ ส่งการทดสอบการคงตัวของวิตามินและอาหารเสริม ที่จะนำมาขึ้นทะเบียน เพื่อทำการจำหน่ายนั้น ทำให้เจ้าของแบรนด์หลายแบรนด์ จะต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกบริษัทที่ทำการผลิตให้ด้วย เพราะ ถ้าบริษัทที่รับผลิตนั้น ไม่มีเครื่องมือที่ช่วยทดสอบ หรือ นำไปทดสอบกับบริษัทอื่น ก็จะทำให้เกิดความยุ่งยาก ใช้เวลานาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นตามไปด้วย แต่บริษัทเอไนน์ไบโอของเรา มีเครื่องมือทดสอบความคงตัวที่ได้มาตรฐานสากลระดับโลก ไว้ให้บริการแบบ One Stop Service ทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้าได้คุณภาพ มีมาตรฐาน ใช้เวลาในการผลิตสั้น และช่วยประหยัดต้นทุนในการสั่งผลิตได้ด้วย

You are here: Home คุณภาพผลิตภัณฑ์